YETERLİLİKLER
Bahçe Bitkileri1-Yaşam boyu öğrenim gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,2-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, 3-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,4-Mesleki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,5-Mesleki mühendislik uygulamaları (arazi ve laboratuar) için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,6-Kazanılan bilgi ve becerilerin sunum ve paylaşım kabiliyetini kazanmak,7-Güncel tarımsal problemlerin, toplumsal ve evrensel etkilerinin bilincinde olmak; girişimci ve yenilikçi çözüm ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.8-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenenleri karşılamak üzere mevcut imkânlar dâhilin de çözüm tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi9-Bireysel iş imkânları ve istihdam alanları oluşturabilme becerisi,10-Bireysel, çoklu ve farklı disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,11-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,12-Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri; Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi13-Araştırma tasarlama, deneme kurma ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,14-Alternatif ürün, yetiştirme ve değerlendirme modellemeleri yapabilme yeteneği,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ