• Alabaşın (Brassica oleracea var. gongylodes) Soğuğa Dayanıklılığı
 • Asma Fidanlarında Aşı Bölgesindeki Içsel Yapının Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi MRI Ile Incelenmesi
 • Asmada Aşı Kaynaşma Özellikleri Üzerine Bazı Sitokinin Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi
 • Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Embriyo Aborsiyonu ve Nedenleri
 • Bazı Kimyasal Madde Uygulamalarının Ispanakların Soğuğa Dayanıklılığına Etkisi Üzerinde Araştırmalar
 • Bitki-Toprak-Atmosfer Ölçümlerini Kapsayan Sulama Teknolojilerinin Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica) Tarımında Kullanım Olanaklarının Araştırılması
 • Cibre ve Farklı Mineral Gübrelerin Marulda Verim ve Uç Yanıklığı Üzerine Etkileri
 • Conservation and Restoration of European Cork Oak Woodlands A Unique Ecosystem In, AB
 • Değişik Vejetasyon Dönemlerinde Farklı Su Kısıtlarının Ispanakta Meydana Getirdiği Fizyolojik, Morfolojik ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi
 • Degisik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Biberde Meydana Getirdigi Fizyolojik, Morfolojik ve Kimyasal Degisikliklerin Belirlenmesi
 • Değişik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Yaprak Lahanada Meydana Getirdiği Fizyolojik Morfolojik ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi
 • Derim Sonrası UV C ve Etanol Uygulamalarının Üzüm Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri
 • Farklı Besin Kaynakları ve Çözeltilerinin,Perlit Torba Kültürü ile Yetiştirilen Marul ve Domateste, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi
 • Farklı Ortamlarda Yetiştirilen Ispanağın (Spinacia oleracea L.) Bazı Gelişme Dönemlerindeki Makro-Mikro Besin Elementleri ile Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Serada Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Verim Kalite Parametreleri Ve Toprak Profili Tuzluluğuna Etkisi
 • Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot Vitis vinifera L Üzüm Çeşidinde Gelişme Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • Fidanlık Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretimi
 • Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi
 •  Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmasına Vitis vinifera L Ait Genetik Materyallerin Toplanması ve DNA İzolasyonlarının Yapılması
 • Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması (Vitis vinifera L ) Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması
 • Gökçe Ada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi
 • Hasat Sonrası Putresin, Salisilik Asit, Oksalik Asit ve Kalsiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Erik Çeşitlerinin Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Hasat Sonrası UV-C ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri
 • Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Odunsu Dokularında Karbonhidrat-Azot Birikimi ve Bağdaki Tutma Oranlarına Etkileri
 • Hidroponik Yöntemlerle Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretimi
 • İnorganik ve Organik Maddeler Katılmış Cibrenin Fide Üretiminde ve Topraksız Tarımda Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanakları
 • Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Teksel Seleksiyon
 • Kapsaisinin Biberde (Capsicum annuum L.) Çimlenme, Çıkış ve Bitki Gelişimine Etkisi
 • Kırklareli Yöresindeki Sulama Suyu Kaynaklarında Bulunan Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Lahanagiller (Cruciferae) Ve Baklagiller (Fabacea) Familyalarına Ait Bazı Türlerin, Tüketim Amaçlı Olarak Çimlendirilen Tohumları ve Tohum Karışımlarında Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi
 • Latin Çiçeğinin (Tropaeolum majus L.) Kurutulmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: Kurutmakinetiklerinin ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Değişimi
 • Marmara Bölgesinden Toplanan Domates Popülasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonunun Belirlenmesi
 • Osmotik Çözelti Uygulamalarının Soğan Tohumlarında Çimlenme, Çıkış ve Verim Üzerine Etkisi
 • Plastik Seralarda Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması
 • Salisilik Asit Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Yazlık Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi
 • Soğuk Hava Depolarında Kasa İçi Bağıl Nem ve Sıcaklık Dağılımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi
 • Soğuk Hava Depolarında Ortam Koşullarındaki Yersel Değişkenliğin Depolama Kayıpları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • Syrah Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alanı Ürün Miktarlarının Su Stresi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
 • Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Çevresindeki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği ve Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • Tekirdağ Şartlarında Alabaş (Brassica oleracea var. gongylodes) Yetiştiriciliği
 • Trakya Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Fragaria Cinsine Bağlı Türlerin Tespiti, Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Yapılması
 • Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi
 • Trakya Bölgesinde Seracılığın Gelişimi, Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümler
 • Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetiştirilen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi
 • Trakya’da Tarla Sebzeciliğinin Genel Durumu ve Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma
 • Türkiye’de Farklı Lokasyonlardan Temin Edilen Yerli Bamya Genotiplerinde Morfolojik ve Sitolojik Karakterizasyon
 • Türkiye’deki Mevcut Çilek (Fragaria sp.) Gen Kaynaklarının Toplanarak Değerlendirilmesi ve Çekirdek Koleksiyonlarının Oluşturulması
 • Türkiye’de Doğal Olarakyetişen Yabani Asmanın (V. vinifera ssp. slyvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
 • Urla’da Bulunan Tarihi Üzüm Çeşidi Adayı Asmaların Molekülar ve Ampelogarafik Yöntemlerle Tanıları
 • Zeytin Bahçeleri Için Değişken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi