2015-06-26

Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Zir. Müh. Nurgül GÜNEŞ “Organik Bağcılıkta Syrah Üzüm Çeşidi Fidanlarına Farklı Dozlarda Uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis’ in Tutma ve Gelişme Üzerine Etkileri” konulu Yüksek Lisans Tez savunmasını 26.06.2015 tarihinde başarı ile tamamlamıştır. Sınav Jürisinde; Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman BAHAR ve Doç. Dr. İlknur KORKUTAL (Danışman) yer almıştır.