2016-01-07

Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Zir. Müh. Ayşe ÖZDEMİR “Asma Fidanlarında Aşı Bölgesindeki İçsel Yapının Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi (MRI) ile İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans Tez savunmasını 07.01.2016 tarihinde başarı ile tamamlamıştır. Sınav Jürisinde; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman BAHAR (Danışman) ve Doç. Dr. İlknur KORKUTAL yer almıştır.