2018-11-06

Staj Başvurularında İzlenecek YolT.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

STAJ BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL

Öğrenci staj yapmak istediği kuruluşa STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ ile

STAJ ZORUNLULUK BELGESİni (imzalı-mühürlü) ekleyerek başvuruda bulunur.

STAJ TARİHLERİ

10 Haziran-5 Ağustos 2019 (1. Grup)

8 Temmuz-6 Eylül 2019 (2. Grup)

Staj yapmak istediği kuruluştan “STAJ YERİ KABUL BELGESİ” alıp,

Bölüm Staj Sorumlusuna teslim eder.

Bölüm Staj Sorumlusu Öğrencilerin Staj yapacakları Kurum/Kuruluşların listesini

“Öğrencinin Staja BAŞLAMA-BİTİŞ tarihi bilgisini de içerecek şekilde”

Öğrenci İşlerine teslim eder.

Öğrenci “STAJ BİLGİ FORMU”nu doldurup, Bölüm Staj Sorumlusuna teslim eder.  

Öğrenci “BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ” durumunda olup olmadığını gösteren Belgesini de Bölüm Staj Sorumlusuna teslim eder.

(sgk.gov.tr adresinden E-SGM Hizmet Sorgulama Ekranından Sağlık Provizyon Sorgulamadan alınan çıktı)

(Son teslim tarihi 11 Mayıs 2019) Bu süre uzatılamaz

Öğrenci Staj öncesinde Fakültemiz Baskı-Yayın Biriminden “STAJ DOSYASI”nı teslim alır.

Öğrenci Staj öncesinde Bölüm Staj Sorumlusu’ndan STAJ DEĞERLENDİRME VE BAŞARI BELGESİni (imzalı-mühürlü) teslim alır ve Staj Yeri Yetkilisine teslim eder.

Öğrenci Staj bitiminde STAJ YERİ YETKİLİSİ tarafından imzalanmış olan Staj Dosyası ile kapalı zarf içerisinde Staj Değerlendirme ve Başarı Belgesini Bölüm Staj Sorumlusuna teslim eder.

Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılan “SÖZLÜ SINAV” sonucu Staj Değerlendirme ve Başarı Belgesine “BAŞARILI veya BAŞARISIZ” olarak işlenerek

ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim edilir.

Staj işlemleri için gerekli tüm belge ve formlar Fakültemiz web sayfasından veya Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilebilir.

Staj Yönergesi için tıklayınız.