2016-11-23

Proje Sonuçlandırma 

 

Yürütücülüğünü Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlknur KORKUTAL’ın yapmış olduğu NKUBAP.00.24.YL.13.01 no’lu “Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Gelişme, Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje 11.10.2016 tarihinde tamamlanmıştır.