2017-05-02

Proje SonuçlandırmaYürütücülüğünü Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Serdar POLAT’ ın yapmış
 
olduğu NKUBAP.00.24.YL.13.21 no’lu “Türkiye’de Farklı Lokasyonlardan Temin Edilen Yerli
 
Bamya Genotiplerinde Morfolojik ve Sitolojik Karakterizasyon” adlı proje 28.12.2016 tarihinde
 
tamamlanmıştır.