2017-05-02

Proje SonuçlandırmaYürütücülüğünü Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Elman BAHAR’ ın yapmış olduğu
 
NKUBAP.00.24.AR.14.19 no’lu “Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması (Vitis
 
vinifera L.) Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması” adlı proje
 
09.02.2017 tarihinde tamamlanmıştır.