2016-11-23

Proje SonuçlandırmaYürütücülüğünü Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demir KÖK’ ün yapmış olduğu NKU.BAP.00.24.AR.14.21 no’lu “Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi” adlı proje 01.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır.