Misyon - Vizyon

■Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; bölgesi, ülkesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan değerleri geliştirme ve koruma misyonunu benimser. 
■Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti vererek, araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesinin bir parçası ve fakültesi olmayı amaçlamaktadır.
■Bölüm olarak amacımız;  öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgisini artırarak ticari yetiştiriciliğe hemen geçebilecek özgüveni sağlamaktır. 
■Yeni meyve, sebze bahçeleri ve bağlar kurarak, öğrencinin yeni çeşitlerle ilgili teorik ve pratik bilgisini geliştirmektir.
■Açıkta ve serada sebze üretiminde, meyve bahçelerinde ve bağda üretim alanlarında verim ve kalite artışını sağlamaktır.
■Bölümümüz, yetiştirici ve sanayi arasındaki eşgüdümü artırıp, ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
 

Bölümümüz 2017-2018 Öğretim Yılı Faaliyetleri Tanıtımı İçin tıklayınız.