Misyon - Vizyon

Modern topraksız cam seralar kurup, öğrencinin teorik ve pratik bilgisini arttırarak ticari yetiştiriciliğe hemen geçebilecek özgüveni sağlamaktır. Yeni meyve bahçeleri ve bağ oluşturup, öğrencinin yeni çeşitlerle ilgili teorik ve pratik bilgisini arttırmaktır.

Yeraltı sulama kaynaklarından yararlanmak ve yağmur sularının özel havuzlarda toplayıp sulu tarıma geçmek, açıkta, serada, meyve bahçelerinde ve bağda üretim alanını, verim ve kaliteyi arttırmaktır.

Bölüm, yetiştirici ve sanayi arasındaki eşgüdümü arttırıp, ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.