2016-08-19

Tez Savunma Sınavı 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Zir. Müh. Gülderen KAYGUSUZ “Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” konulu Yüksek Lisans Tez savunmasını 19.08.2016 tarihinde başarı ile tamamlamıştır. Sınav Jürisinde; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın AKIN, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman BAHAR ve Doç. Dr. İlknur KORKUTAL (Danışman) yer almıştır.