2016-06-24

Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Zir. Müh. İpek Ezgi KABATAŞ
 
“Sangiovese Üzüm Çeşidinde Dönemsel Yaprak Su Potansiyeli (Ψyaprak) Değişimlerine
 
Bağlı Olarak Düzenlenen Sulama Oranlarının ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Verim
 
ve Kalite Üzerine Etkileri” konulu Yüksek Lisans Tez savunmasını 23.06.2016 tarihinde
 
başarı ile tamamlamıştır. Sınav Jürisinde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat
 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK, Bahçe
 
Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman BAHAR (Danışman) ve Doç. Dr. İlknur
 
KORKUTAL yer almıştır.